info@harteveldt.nl
Volg ons op social media

Harteveldt

In het voorjaar van 2022 is in het hart van Sittard-Geleen coöperatieve tuinderij Harteveldt van start gegaan. Harteveldt is een coöperatie die duurzaam voedsel verbouwt voor haar leden, met respect voor natuur,  bodem en boer. Als lid van deze gemeenschap ben je mede-eigenaar van dit mooie bedrijf. Alle leden delen met elkaar zowel de kosten, als alle opbrengsten (de producten van het land).
Naast gezond voedsel staat Harteveldt ook voor sociale verbinding met de omgeving en tussen leden onderling en  voor het veranderen van de huidige voedselketen naar een meer lokaal, duurzaam en circulair voedselsysteem.
Proeflidmaatschap?

Harteveldt

In het voorjaar van 2022 is in het hart van Sittard-Geleen coöperatieve tuinderij Harteveldt van start gegaan. Harteveldt is een coöperatie die duurzaam voedsel verbouwt voor haar leden, met respect voor natuur,  bodem en boer. Als lid van deze gemeenschap ben je mede-eigenaar van dit mooie bedrijf. Alle leden delen met elkaar zowel de kosten, als alle opbrengsten (de producten van het land).
Naast gezond voedsel staat Harteveldt ook voor sociale verbinding met de omgeving en tussen leden onderling en het voor het veranderen van de huidige voedselketen naar een meer lokaal, duurzaam en circulair voedselsysteem.
Interesse?

Perceel

We zijn in april 2022 gestart op twee percelen van samen bijna 2 hectare. Dat was genoeg om ruim 150 huishoudens (300 monden) een groot deel van het jaar van groenten en kruiden te voorzien. Vanaf het seizoen 2024 hebben we de beschikking over een derde en vierde perceel, waarmee de totale oppervlakte waarop we kunnen telen bijna 5 hectare bedraagt. We kunnen op dit moment dan ook weer een aantal extra leden toelaten, tot een maximum van 500 monden.

Tuinder

Leden hoeven niet zelf voor tuinder te spelen. Een professionele tuinder doet het meeste werk. Onze tuinder zorgt in opdracht van de coöperatie voor de duurzame teelt van gezonde producten. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het bedrijf en ontvangt hiervoor een eerlijke en gegarandeerde vergoeding. Als leden graag een handje willen helpen, dan wordt dat ontzettend gewaardeerd, maar het is niet verplicht. Meehelpen kan op het land, maar ook rond de distributie, de communicatie, als bestuurslid of in de organisatie van ledenactiviteiten.

Investeringen en inleg

Om lid te worden van de coöperatie investeert ieder huishouden eenmalig 1.000 euro (eenpersoons huishoudens betalen 500 euro). De helft van dit bedrag betaal je bij de start van je lidmaatschap; de tweede helft kan in de toekomst worden opgevraagd als dat nodig is voor investeringen, na akkoord van de ledenvergadering. Mocht je na enige tijd willen stoppen, dan is het onder een aantal voorwaarden mogelijk om je inleg terug te krijgen. Als het inleggeld en/of de hoogte van de contributie een belemmering is om lid te worden van Harteveldt, neem dan gerust contact op met onze penningmeester; we hebben een regeling voor minder draagkrachtigen.

Contributie

Het geld dat nodig is om het bedrijf vervolgens te laten draaien, brengen de leden bijeen door het betalen van de wekelijkse contributie per ‘mond’. Elk huishouden dat lid is, bepaalt zelf hoeveel monden het afneemt en dus hoeveel contributie je als huishouden betaalt. De wekelijkse oogst verdelen we over de monden. Ben je lid met meer monden, dan krijg je meer producten. Het aantal monden hoeft overigens niet gelijk te zijn aan de grootte van je huishouden. De maandelijkse contributie bedraagt € 26,00 per ‘mond’. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting waarin kosten voor de boer, pacht, inhuur extra arbeid, advies en plant- en zaaigoed zijn opgenomen. Het contributiebedrag kan elk jaar beperkt wijzigen op basis van de begroting voor het komende jaar. Het besluit hierover staat telkens op de agenda voor de algemene ledenvergadering. Elk lid wordt daarvoor uitgenodigd.

Samen ondernemen

Het is belangrijk om je te realiseren dat de hoeveelheid en het soort voedsel dat van het land komt varieert over de seizoenen. De contributie is echter voor het hele jaar gelijk. Je bent dus geen consument bij Harteveldt, maar mede-eigenaar en -ondernemer.
Gedurende de eerste jaren vullen we onze eigen oogst aan met biologisch fruit, aardappelen en wintergroenten uit de regio. Zo kunnen we vanaf het begin ieder lid een zo compleet mogelijk pakket aanbieden. Uiteindelijk willen we overstappen naar alleen producten uit eigen teelt.

Duurzaam in alle opzichten

De manier waarop coöperatie Harteveldt haar tuinderij runt, staat garant voor gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel uit het seizoen. Maar behalve dat, levert Harteveldt ook een bijdrage aan meer natuur, een betere bodem, een prettige woonomgeving en meer onderlinge verbinding. Want samen met elkaar voedsel produceren is leuk, leerzaam en verleidt je om te bouwen aan een duurzame mini-samenleving waar je (wellicht) oude bekenden treft en nieuwe vrienden maakt.

EENMALIGE
INLEG

De leden leggen per huishouden eenmalig een bedrag in voor het basiskapitaal van de coöperatie. Als je besluit te stoppen kun je je inleg onder voorwaarden terugkrijgen.

MAANDELIJKSE
CONTRIBUTIE

Het geld dat nodig is om het bedrijf vervolgens te laten draaien brengen de leden bijeen door het betalen van de maandelijkse contributie van 26 euro per mond. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting die door de leden samen wordt vastgesteld.

OPBRENGSTEN
VERDELEN

Al het gezonde voedsel dat wordt geproduceerd, wordt verdeeld onder de leden. Je kunt rekenen op een grote diversiteit aan groenten en fruit, variërend per seizoen.

SAMEN
EIGENAAR

Alle leden van Harteveldt zijn gezamenlijk eigenaar van het bedrijf en bepalen ook samen de koers. De leden bepalen wat ze willen eten en hoe dat geproduceerd wordt. Een bestuur vertegenwoordigt en communiceert namens de leden.

Maak kennis met Harteveldt

© 2024 Harteveldt - Privacy Verklaring - Website ontwikkeling door MovaWorks 
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram